Kvinna under tillverkningsprocess
Kvinna under tillverkningsprocess
Kvinna under tillverkningsprocess

Tillverkning

Varje plagg vi tillverkar har en påverkan på vår miljö. För att minska vår påverkan försöker vi hitta sätt att förbättra alla delar av vår verksamhet.

Vi baserar vårt beslutsfattande på etablerade metoder och standarder, beräknar våra utsläpp enligt GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol) och utför livscykelanalyser (LCA) på våra produkter i syfte att identifiera förbättringsområden. 

Vi har fastställt klimatmål i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål inom GHG-protokollets samtliga tre områden, eller scope.

Vi ställer höga krav på alla våra samarbetspartners för att säkerställa att våra kläder tillverkas på ett ansvarsfullt sätt. Vi väljer våra partners och leverantörer med stor omsorg och har processer för granskning, transparens och uppföljning. Som en del av Hultafors Group kräver vi att våra leverantörer följer koncernens uppförandekod (CoC). Den bygger på internationella standarder som ska säkerställa rättvisa, säkra och sunda arbetsförhållanden och miljöansvar genom hela vår leveranskedja.

Vi samarbetar med våra leverantörer genom att:

  • Hantera risker och negativa effekter.
  • Implementera efterlevnad och följa upp efterlevnaden.
  • Genomföra utvärderingar av transparens och risker.

Till Eripio har vi valt att ha en europeisk leveranskedja.

Lokala verksamhetsteam

EripioWear har lokal närvaro i form av medarbetare som talar språket och kontinuerligt rapporterar från fabriksgolvet.

Effektiviserad leveranskedja

Vår optimerade leveranskedja gör att vi kan hålla nära kontakt med våra partners. Det har visat sig vara fördelaktigt, både när det gäller riskhantering och för att minska utsläppen i vår leveranskedja.

Klagomålssystem

Vi har ett globalt system för klagomål som tillhandahålls via Whistle B och som ger alla möjlighet att rapportera misstänkta oegentligheter i vår leveranskedja.

Fortsätt läsa