Ambulanspersonal i gröna arbetskläder, som arbetar utomhus
Ambulanspersonal i gröna arbetskläder, som arbetar utomhus
Ambulanspersonal i gröna arbetskläder, som arbetar utomhus

Användningsvillkor

Den här webbplatsen tillhandahålls av Hultafors Group och dess dotterbolag i informationssyfte. Alla immateriella rättigheter på den här webbplatsen och alla produkter ägs av Hultafors Groups eller dess licensgivare, enligt vad som är tillämpligt.

Alla texter, all grafik, alla fotografier, varumärken och logotyper, allt ljud, all musik, alla filmer, allt bildmaterial och all datorkod på den här webbplatsen ägs, kontrolleras eller licensieras av eller till Hultafors Group och skyddas av upphovsrätt, patent eller varumärkeslagstiftning samt av andra immateriella rättigheter och lagar om otillbörlig konkurrens.

All kopiering, reproduktion, återpublicering, uppladdning, översättning, vidaresändning eller annan användning är förbjuden. Förfrågningar om tillstånd att reproducera information på den här webbplatsen skickas till Hultafors Group på info@hultaforsgroup.com.

Patent

Hultafors Groups produkter kan omfattas av ett eller flera av de patent som anges i patent- och designdokumentet.