Ambulanspersonal vid ambulans på strand
Ambulanspersonal vid ambulans på strand
Ambulanspersonal vid ambulans på strand

Sekretesspolicy

Din sekretess är viktig för oss.

All information som du lämnar till Hultaforskoncernen hanteras på ett säkert sätt i våra system och du kan lita på att vi är en pålitlig partner på alla sätt. Vi säljer inte insamlade uppgifter till tredje part och därmed kan du känna dig helt trygg om du bestämmer dig för att lämna dina personuppgifter till oss genom att kontakta oss.

För att efterleva Dataskyddsförordningen (GDPR) och för att de som anförtror oss sina personuppgifter (till exempel våra kunder, leverantörer och medarbetare) ska förbli lojala strävar vi alltid efter att respektera våra registrerade personers integritet i enlighet med Latours sekretesspolicy och vår egen policy för informationssäkerhet och dataskydd (Information Security Data Protection Policy, ISDP).

Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor kring vår datasäkerhet genom att skicka ett e-postmeddelande till gdpr@hultaforsgroup.com.