Colla
Colla
Colla

Samarbete

Vårt arbete för hållbar utveckling sträcker sig längre än det vi själva direkt kan påverka. Därför arbetar vi med framåtblickande partnerskap.

För att behålla vår relevans i ett snabbt föränderligt landskap har vi ingått samarbeten för att få nya insikter, dela våra erfarenheter och uppmuntra branschen i stort att stödja Parisavtalets 1,5-gradersmål.

Vi samarbetar med organisationer som exempelvis:

  • Better Cotton
  • Research Institutes of Sweden (RISE)
  • Swedish Textile Initiative for Climate Action (STICA)
  • Textilimportörerna
  • ChemSec

Det enklaste sättet att få kläder att hålla längre är att ta väl hand om dem. Av det skälet samarbetar vi med användarna av våra kläder för att minska miljöeffekterna under användningsfasen. Vi uppmuntrar till cirkulärt beteende och erbjuder produktguider och skötselråd så att deras plagg från EripioWear håller så länge som möjligt.

Med hjälp av en tredje part gör vi också livscykelanalys (LCA) för att ta identifiera vilken del av livscykeln hos en product som har störst miljöpåverkan och på så sätt hitta potential för förbättringar.

Fortsätt läsa