Ambulansjacka i varsel-utförande
Ambulansjacka i varsel-utförande
Ambulansjacka i varsel-utförande

Skyddsstandarder

Läs mer om våra skyddsstandarder för våra arbetskläder och skyddskläder.

Varselkläder EN ISO 20471

EN ISO 20471 definierar krav för kläder som signalerar användarens närvaro visuellt – alltså varlsekläder. Standarden innehåller prestandakrav för färg och retroreflektion såväl som minimiytor och placeringen av fluorescerande och reflekterande material.

Standarden för varselkläder definierar tre olika klasser. Klass 3 ger bäst synlighet. Varje klass har specifika krav på hur stora de fluorescerande, reflekterande respektive kontrasterande ytorna ska vara och var de ska placeras. Eftersom de fyller olika syften kan de fluorescerande och reflekterande materialen inte ersätta varandra vid ytberäkningen.

Skyddskläder mot regn EN 343

Standard EN 343 anger prestanda och krav för kläder som skyddar mot regn och ånga. Syftet är att skydda dig från att bli blöt och nedkyld av regn, eftersom det kan hindra dig i arfbetet. I standarden definieras det motstånd mot vatteninträngning som plaggets tyg och sömmar ska ha, samt dess resistens mot vattenånga. Båda dessa egenskaper klassificeras på tre olika nivåer: 1, 2 och 3. Klass 3 har högst prestanda och ger alltså bäst skydd.

På grund av kraftigt svettande och kläder med dålig ventilation (andningsförmåga ) kan du bli blöt och kall inifrån även med en certifierad produkt skyddar mot regn. För att minimera mängden vattenånga (svett) från kroppen bör du välja kläder utifrån arbetets intensitet. Ju högre intensitet arbetet har, desto bättre andningsförmåga behöver du och vice versa.